اسلیو
مرور کلی
برداشتن معده به روش اسلیو، یک روش جراحی برای کاهش وزن است. این روش به طور معمول
از طریق جراحی بسته )الپاراسکوپی( انجام می شود که شامل قرار دادن ابزارهای مخصوص از طریق
چندین برش کوچک در قسمت فوقانی شکم است. در این روش حدود ٪80 معده برداشته می
شود و یک معده لوله ای به اندازه و شکل موز باقی می ماند.
محدود کردن اندازه معده میزان غذایی را که می توانید مصرف کنید، محدود می کند. عالوه بر
این، تغییرات هورمونی را ایجاد می کند که به کاهش وزن، کاهش فشار خون و پشگیری از بیماری
های قلبی کمک می کند. سایر بیماری هایی که جراحی کمک به درمان آن می کند عبارت است
از:کلسترول باال، وقفه های تنفسی حین خواب، دیابت نوع ،2 سکته، سرطان و ناباروری
روش جراحی اسلیو معمو اال پس از تالش برای کاهش وزن با بهبود رژیم غذایی و ورزش انجام می
شود.
چه زمانی شما کاندید عمل جراحی می شوید؟
– شاخص توده بدن )BMI )40 یا باالتر باشد ) چاقی شدید(.

برای تعیین شاخص توده بدنی، وزن خود را به کیلوگرم بر مجذور قد بر حسب متر تقسیم کنید.
به عنوان مثال برای محسابه BMI فردی با مشخصات قد 180 سانتی متر )1.8 متر( وزن 90
کیلوگرم BMI میشود 90 تقسیم بر 1.8 تقسیم بر 1.8 که جواب می شود27.7=BMI ).
– شاخص توده بدنی )BMI )35 تا 39.9 )چاقی( و یک مشکل جدی مرتبط با وزن مانند دیابت
نوع ،2 فشار خون باال یا وقفه تنفسی شدید حین خواب داشته باشید. در برخی موارد، اگر
BMI شما 30 تا 34.9 باشد و مشکالت جدی سالمت مرتبط با وزن داشته باشید )دیابت
های غیرقابل کنترل(، ممکن است کاندید برای جراحی کاهش وزن شوید.
خطرات
مانند هر عمل جراحی بزرگ، اسلیو خطرات بالقوه سالمتی را در پی دار د. هرچند که این خطرات نادر
هستند، شامل موارد زیر می باشد:
خون ریزی
عفونت
لخته شدن خون
نشت از لبه بریده شده معده
عوارض طوالنی مدت جراحی اسلیو می تواند شامل موارد زیر باشد :
انسداد دستگاه گوارش، فتق، ریفالکس معده، سو تغذیه، استفراغ
آمادگی های قبل از عمل
قبل از عمل از شما خواسته شود رژیم غذایی داشته باشید و 5-3 کیلوگرم وزن کم کنید.
مصرف الکل و دخانیات را از 6 هفته قبل عمل قطع نمایید. داروهای خود را تا شب قبل از عمل
مصرف نمایید، بجز داروهای ضد انعقاد )وارفارین، پالویکس، آسپیرین و…( که با نظرپزشک از یک
هفته قبل از عمل قطع می باشد.
مشاوره بیهوشی
در صورت داشتن آلرژي، بيماري هاي مغزي )سكته، تشنج(، بيماري هاي قلبي، مشكالت معده،
بيماري هاي ريه )آسم(، بيماري هاي غدد )ديابت، تيروئيد( وجود دندان لق، مصرف سيگار و الكل
به پزشك بيهوشي خود اطالع دهيد.
اگر سابقه تهوع و استفراغ به داروهاي بيهوشي را نيز داريد، حتما به پزشك بيهوشي اطالع
دهيد.
مدت اقامت
معموال میزان اقامت در بیمارستان یک شب می باشد.
روز عمل
از 8 ساعت قبل از عمل چيزي نخوريد.
شب قبل از عمل يا روز عمل دوش بگيريد و ناحيه شكم تا كشاله ران را با صابون ضد ميكروبي
شستشو دهيد، مسواك بزنيد و دهان خود را با دهان شويه شستشو دهيد. در بیمارستان، جوراب
پیشگیری از آمبولی یا لخته خون را باید بپوشید.
بدو ورود:پس از تشكيل پرونده دستبند شناسايي به دور مچ دست شما بسته مي شود.
مشخصات خود را حتما با دستبند تطبيق دهيد و سپس به بخش منتقل مي شويد.
بيهوشي
بيهوشي كامل در این عمل انجام می شود. پزشك لوله اي در داخل دهان شما قرار ميدهد تا از
طريق آن نفس بكشيد و شما در طول عمل خواب هستيد و دردي را احساس نمي كنيد. طول
عمل معموال یک تا دو ساعت می باشد.
بعد از عمل
پس از عمل شما به ريكاوري منتقل مي شويد و در آنجا ضربان قلب، فشار خون و سطح اكسيژن
مورد ارزيابي قرار مي گيرد. ممکن است، یک درن )کیسه مانند( در محل عمل برای خروج ترشحات
قرار داده می شود.
پيشگيري از تشكيل لخته و عفونت ريه
جابه جايي و انجام تنفس عميق پس از عمل، از عوارض عمل همانند تشكيل لخته، تجمع مايع در
ريه و عفونت ريه و خوابیدن ریه ها روی هم جلوگيري مي كند. در هر ساعت 5 تا 10 تنفس
عميق انجام دهيد و هر بار 3 تا 5 ثانيه نفس خود را نگه داريد.
براي پيشگيري از ايجاد لخته در پا پس از جراحي 5 تا 6 بار در روز پياده روي كنيد و جوراب هاي
ضد تشكيل لخته بپوشيد.
تغذیه
فردای بعد از عمل، ممکن است مایع آبی رنگ به شما داده می شود و از شما درخواست می گردد،
پیاده روی کنید. در حین پیاده روی کیسه ایی که در محل عمل تعبیه شده بررسی می گردد. در
صورت عدم ترشح ماده آبی رنگ در کیسه رژیم مایعات )آب، چای کم رنگ( برای شما شروع می
گردد. آب را در صورت تحمل بصورت جرعه جرعه و به مکرر میل کنید.
بازگشت به كار
معموال 1 هفته پس از جراحي مي توانيد به كار خود بازگرديد اما براي بلند كردن اجسام سنگين
با جراح خود مشورت كنيد. از بلند كردن اجسام سنگين تر از 5 كيلوگرم يا شركت در فعاليت
هاي سنگين به مدت 4 تا 6 هفته اجتناب كنيد.
چه زماني به جراح يا بيمارستان مراجعه كنيم؟
• افزايش شدت درد
• تب بيش از 38/3
• استفراغ مداوم
• تورم، قرمزي، بوي بد يا ترشح از محل عمل
• خون ریزی
• در صورت رویت تورم )که معموال یک طرفه می باشد(، درد و قرمزی در پاها
• تنگی نفس
• ضعف و بی حالی شدید
• نداشتن مدفوع برای 3 روز متوالی و سفتی شکم
• رویت کبودی وسیع روی شکم