مراقبت از سوندفولی
برای شما سوند فولی برای ادرار کردن تعبیه شده است. این ویدیو برای کمک به شما برای مراقبت بهتر از سوند و کیسه ادراری تهیه
شده است.
ابتدا دست های خود را به مدت 40 ثانیه با آب و صابون بشویید و سپس آن ها را خشک کنید.
اگر برای فرد دیگری مراقبت از سوند فولی را انجام میدهید بهتر است دستکش پزشکی بپوشید. این کار برای مراقبت از شما است
حتی اگر برای اعضای خانواده خود انجام می دهید.
ابتدا یک دستمال تمییز را با آب گرم و صابون مالیم شسته و سپس با دستمال که کمی کف آلود است آلت تناسلی و کیسه بیضه
ها را تمییز کنید این نواحی باید بصورت روزانه جهت پیشگیری از عفونت شسته شود. پس از آن سوند فولی مخصوصا محل خروج
سوند از آلت تناسلی را تمییز کنید. می توانید برای حفظ پاکیزگی دوش بگیرید اما از خیس کردن ناحیه اجتناب کنید. پس از پایان
شستشو پوست را با یک دستمال تمییز، خشک کنید.
از مقدار کمی پماد آنتی بیوتیک و یا ژل های روان کنده استریل در نوک آلت تناسلی جهت راحتی بیشتر کَتتر استفاده کنید. از
دست زدن به پوست و یا سوند پرهیز کنید.
در مرحله بعد، شما ممکن است بخواهید کیسه ادرار خود را تعویض کنید برای انجام این کار دستکش های خود را خارج کنید و
مجدد دستهای خود را به مدت 40 ثانیه با آب و صابون بشویید و مجدد دستکش پزشکی تمییز بپوشید.
ابتدا یک پارچه تمییز در زیر ناحیه اتصال کَتتر به سوند قرار دهید. سوند فولی را کمی باالتر از محل اتصال به کیسه ادراری را محکم
با دست فشار دهید تا هنگام خروج کیسه، ادرار از آن خارج نشودو همچنین سوند کشیده نشود. سپس کیسه ادراری را از محل
اتصال به آرامی کشیده و خارج کنید.
درپوش سر لوله کیسه جدید را برداشته و کیسه جدید را به سوند وصل کنید.
دقت داشته باشید که کیسه ادراری همیشه باید پایین تر از سطح بدن قرار گیرد تا از برگشت ادرار به مثانه و کلیه ها جلوگیری
گردد همچنین مراقب باشید که لوله تا خوردگی نداشته باشد و مسیر ادرار بسته نشود.
در صورت بروز شرایط زیر حتما با پزشک خود تماس بگیرید.
– قطع ادرار
– تب
– درد کمر
– خون ریزی
– بوی بد ادرار
– درد در محل سوند