• ۱-شب قبل شام سبك.
  • ۲-از ۳ روز قبل نزدیکی نداشته باشید.
  • ۳-ناشتائي به مدت ۳ ساعت قبل از وقت داده شده
  • ۴-۲ عدد قرص هيوسين، يكي ۲ ساعت قبل از انجام آزمون و ديگري ۱ ساعت قبل از انجام آزمون ميل شود.
  • ۵-تمام مدارك پزشكي قبلي همراه آورده شود.
  • ۶-درصورت يبوست مقاوم به درمان شب قبل مصرف روغن كرچك يا شربت سناگراف ميل نماييد.
  • ۷-در صورت انجام نمونه برداري حتماً ۸ هفته از تاريخ آن گذشته باشد.
  • ۸-احتمال ۳-۴ ساعت معطلي نيز مي باشد.
  • ۹-به همراه داشتن آزمایش کراتین در یک ماه اخیرالزامی است.(درصورت داشتن نارحتی کلیه،لطفا به پذیرش اطلاع دهید).