آمادگي‌هاي لازم جهت انجام سونوگرافي پستان/واژینال/رکتال

الف-سونوگرافی پستان ها:کلیه مدارک قبلی مربوط به سونوگرافی پستان را همراه خود بیاورید(عکس ماموگرافی و سونوگرافی قبلی)مدارک ترجیحا مربوط به یک سال گذشته باشد،مدارک بالای یک سال در صورت وجود یافته ای خاص به همراه آورده شود در غیر اینصورت نیازی به مدارک بالای یک سال نمی باشد.

ب-سونوگرافی ترانس واژینال:خارج از دوره قاعدگی (خونریزی نداشته باشد) مگر در موارد اورژانس

ج-سونگرافی ترانس رکتال:یک روز قبل از انجام سونوگرافی موارد زیر انجام شود:خوردن ۶ عدد قرص بیزاکودیل (۲عدد بعد از صبحانه-۲عدد بعد از ناهار-۲عدد بعد از شام)

با توجه به الویت بیماران اورژانس و بستری احتمال معطلی وجود دارد لطفا صبور باشید