تعريف و نحوه انجام بيوپسي
نمونه برداري از كليه و يا ضايعات كليوي توسط سوزني باريك  و تحت هدايت سونوگرافي و يا CT scan  انجام مي شود . 

بعد از مشخص كردن  محل بيوپسي روي پوست بيمار ، بي حسي موضعي ايجاد مي شود و سپس تحت هدايت تصويربرداري ، سوزن بيوپسي را از طريق پوست  به محل مورد نظر در كليه هدايت مي نمائيم  و بعد از تهيه چند نمونه سوزني و خارج كردن سوزن بيوپسي بيمار  بعد از چند ساعت ويا يك روز جهت حصول اطمينان از عدم هر گونه مشكل مرخص مي نمائيم

آمادگي :
۱- نسخه پزشك درخواست كننده را همراه بياوريد . 

۲- پركردن فرم رضايت نامه  و امضاء  و ثبت اثر انگشت توسط بيمار  و همراه وي

3- انجام آزمايشات شامل PT  ، PTT    و CBC

۴- مدارك قبلي شامل سونوگرافي ، راديوگرافي و سي تي اسكن هاي قبلي را همراه داشته باشيد .

موارد منع انجام:
۱-    ناتواني  و پيري بيش از حد ، ضايعات عروقي ، وجود اعضاء حياتي در مسير بيوپسي ( كه در اين مورد بر حسب  موقعيت ضايعه  و ضرورت  انجام بيوپسي  بايد درخواست كتبي از پزشك معالج با توجه به قبول خطرات احتمالي در دست بيمار باشد ) 

۲-    حساسيت به داروهاي بي حسي

۳-    مشكلات انعقادي

۴-    عدم همكاري  بيمار با پزشك

عوارض احتمالي بيوپسي:
۱-    درد در پهلو  كه گذراست و با مسكن رفع مي شود . 

۲-    تجمع خون در زير كپسول  كليه كه ناشايع است  و به تدريج جذب مي شود .

۳-    خونريزي  در ادرار كه گذراست  و بايد مصرف آب زياد داشت تا لخته خون مسير ادرار را مسدود نكند .

۴-    عفونت ( لذا جهت پيشگيري و كاهش احتمال آن قبل از بيوپسي آنتي بيوتيك تجويز مي شود

۵-    ارتباط  پيدا كردن شريان و وريد در كليه  كه در اين صورت نياز به آنژيوگرافي و انجام امور مداخله اي لازم است .

۶-     گاهي عوارض به طور ديررس ( بعد از مرخص شدن  از بيمارستان و چند روز بعد ) اتفاق مي افتد كه بيمار بايستي به پزشك معالج مراجعه كند (بنابراين بايد با پزشك خود اين هماهنگي را داشته باشد تا در صورت بروز عوارضي كه از محدوده تخصص راديولوژي خارج باشد  بيمار تحت رسيدگي قرار گيرد ) و در صورت دسترس نبودن  پزشك مربوطه  به بخش اورژانس بيمارستان رجوع كند لازم  به ذكر است گاهي بعد از بيوپسي و ارسال نمونه به آزمايشگاه اعلام مي شود كه نمونه ناكافي است   و بايد بيوپسي تكرار شود (( لذا  در صورت تكرار بيوپسي هزينه ها به عهده بيمارستان نيست ))

توصيه هاي بعد از انجام:
۱-    شايد لازم باشد بيمار يك الي ۸ ساعت تحت نظر باشد لذا بايد وقت خود را تنظيم كند و از اصرار بر ترخيص اجتناب كند . 

۲-    در صورت مرخص شدن اگر در منزل دچار مشكل  و عوارض غير قابل تحمل شد بايد با توجه به برگه ارجاعي  كه به بيمار داده مي شود  به بخش اورژانس  و يا پزشك معالج مراجعه كند .

۳-    در صورت لزوم داروهاي مسكن تجويز شده را مصرف نمايد .

۴-    حتي گاهي ممكن است بيمار بر اساس وضعيتش  براي مدتي  در بخش مراقبتهاي ويژه بستري شود

۵-    تا پنج روز بعد از بيوپسي از داروهاي ضد انعقادي استفاده نشود .

توصيه هاي قبل از انجام:
 

۱-    بيمار ۶ ساعت ناشتا باشد .

۲-    موهاي زائد قسمت تنه تراشيده شده باشد

۳-    در صورت استفاده از داروهاي ضد انعقادي  از يك هفته قبل مصرف  انها قطع شود .

۴-    در صورت ابتلاء  به بيماري  و يا حساسيت داروئي  به پزشك  و پرستاران اطلاع دهيد .

۵-    يك همراه مرد و يا دو همراه زن از اقوام  درجه يك با كارت شناسائي معتبر داشته باشيد .

 

(بيمار محترم خواهشمند است در موارد ذكر شده دقت نماييد و در صورت آگاهي كامل رضايت خود و همراه خود را كه بايد از اقوام درجه يك با كارت شناسايي معتبر باشد را با امضاء و اثر انگشت ثبت نماييد. شما و همراهانتان در صورت بروز عوارض غير مترقبه بايد به مسئولين بخش اطلاع بدهيد و آرامش خود را حفظ كنيد، ايجاد اغتشاش و بي صبري در اين موارد هيچ اثري به جز بدتر كردن وضعيت بيمار و ايجاد اضطراب در سيستم درماني ندارد، اطمينان داشته باشيد هر آنچه كه از دست پرسنل برآيد انجام خواهد شد.)

 

روز انجام بيوپسي:                                            امضاء و اثر انگشت بيمار: