آمادگي‌هاي ام آر انتروگرافی

  • ۴۸ ساعت قبل از آزمون رژيم غذايي سبك
  • ۲۴ ساعت قبل از آزمون استفاده از مواد مسهل جهت پاك شدن روده ها (۳ بسته پودر پيدرولاكس (مخلوط با آب معدني) تطابق زماني صبح، ظهر و شب).
  • ۳ بسته پودر پيدرولاكس و دو عدد آمپول هيوسين همراه داشته باشد.
  • ۲-۳ ساعت معطلي
  • به همراه داشتن آزمایش کراتین در یک ماه اخیرالزامی است.(درصورت داشتن نارحتی کلیه،لطفا به پذیرش اطلاع دهید).