روز جهانی بهداشت دست

با توجه به اهمیت رعایت بهداشت دست در کاهش بروز عفونت های بیمارستانی، هر سال روز ۵ می میلادی مطابق با ۱۵ اردیبهشت به عنوان روز جهانی بهداشت دست از سوی سازمان جهانی بهداشت نامگذاری شده است در این راستا برای بزرگداشت این روز مراسمی در لابی بیمارستان با حضور مدیران و مسولین بخش های کنترل عفونت و بهداشت محیط برگزار گردید.

همچنين توزیع محلول های شستشوی دست و پمفلتهای آموزشی در بین بخشهای مختلف بيمارستان و مراجعین بیمارستان صورت گرفت.