امروز در بیمارستان نیکان سپید میزبانی از پرچم حرم مطهر امام رضا (ع) در بیمارستان نیکان سپید به مناسبت دهه کرامت اجرا شد.