گاستریت
مرور کلی:
التهاب مخاط داخلی معده: التهاب گاستریت اغلب در نتیجه عفونت با همان باکتری است که
باعث ایجاد بیشتر زخم معده می شود. استفاده منظم از برخی مسکن ها و نوشیدن بیش از حد
الکل نیز می تواند در تورم معده نقش داشته باشد.
گاستریت ممکن است به طور ناگهانی )گاستریت حاد( ایجاد شود، یا با گذشت زمان به آرامی
ظاهر شود )گاستریت مزمن(. در برخی موارد، گاستریت می تواند منجر به زخم و افزایش خطر ابتل
به سرطان معده شود. با این حال، برای اکثر مردم، گاستریت جدی نیست و با درمان سریع بهبود
می یابد.
عالیم:
• درد یا سوزش دردناک یا سوء هاضمه در باالی شکم که ممکن است با خوردن بدتر یا
بهتر شود
• حالت تهوع و استفراغ
• احساس پری در باالی شکم بعد از غذا خوردن
• ممکن است علمت خاصی نداشته باشید
دالیل:
گاستریت التهاب مخاط معده است. ضعف ها یا آسیب به سد مخاطی که از دیواره معده شما
محافظت می کند، به سیستم گوارشی شما و دیواره داخلی معده شما آسیب می رساند. تعدادی
از بیماری ها و شرایط می توانند خطر ابتل به تورم معده را افزایش دهند ، از جمله بیماری کرون
و سارکوئیدوز ، وضعیتی که در آن مجموعه ای از سلول های التهابی در بدن رشد می کند.
ریسک فاکتورها:
• عفونت باکتریایی: هلیکوباکتر پیلوری ریسک بروز گاستریت را باال می برد
• استفاده منظم از مسکن ها. مسکن های رایج، مانند آسپرین، ایبوپروفن و مشتقات آن و
ناپروکسن می توانند باعث گاستریت حاد و ورم معده مزمن شوند. استفاده منظم از این
مسکن ها یا مصرف زیاد این داروها ممکن است یک ماده کلیدی را که به حفظ پوشش
محافظ معده کمک می کند، کاهش دهد.
• سن باالک: افراد مسن بیشتر در معرض ابتل به گاستریت هستند زیرا مخاط معده با
افزایش سن نازک می شود و افراد مسن بیشتر از جوانان در معرض عفونت هلیکوباکتر
پیلوری یا اختلالت خود ایمنی هستند.
• مصرف زیاد الکل: الکل می تواند مخاط معده شما را تحریک و فرسوده کند وریسک ابتل
به گاستریت را باال ببرد.
• فشار و استرس شدید ناشی از جراحی بزرگ، آسیب، سوختگی یا عفونت های شدید می
تواند باعث گاستریت حاد شود.
• گاستریت خودایمنی : بدن شما به سلول های معده شما حمله می کند. این نوع
گاستریت که گاستریت خودایمنی نامیده می شود. گاستریت خودایمنی بیشتر در افراد
مبتل به سایر اختلالت خود ایمنی از جمله بیماری هاشیموتو و دیابت نوع 1 شایع است
و همچنین می تواند با کمبود ویتامین ب12- همراه باشد.
• AIDS/HIV، بیماری کرون و عفونت های انگلی نیز می توانند باعث گاستریت شوند.
عوارض:
در صورت عدم درمان، گاستریت ممکن است منجر به زخم معده و خونریزی معده شود. به
ندرت، برخی از انواع گاستریت مزمن ممکن است خطر ابتل به سرطان معده را افزایش
دهند، به ویژه اگر مخاط معده بیش از حد نازک شود و تغییر در سلول های پوشش آن
وجود داشته باشد.
اگر علیرغم درمان گاستریت علئم و نشانه های شما بهبود نیافت، به پزشک خود اطلع
دهید.
پیشگیری:
هنوز مشخص نیست که چگونه هلیکوباکتر پیلوری گسترش می یابد، اما شواهدی وجود
دارد که می تواند از فردی به فرد دیگر یا از طریق آب و غذا آلوده منتقل شود. می توانید
با شستن مکرر دستان خود با آب و صابون و خوردن غذاهایی که کام ال پخته شده اند، از
خود در برابر عفونت ها مانند pylori .H محافظت کنید.
تشخیص:
آزمایش هلیکوباکتر: نوع آزمایش شما بستگی به شرایط شما دارد. pylori.H ممکن است
در آزمایش خون، آزمایش مدفوع یا آزمایش تنفسی تشخیص داده شود.
اندوسکوپی
بیوپسی
بلع باریم و انجام رادیوگرافی
درمان:
درمان بعضی از علت های ایجاد گاستریت می تواند جلوی پیشرفت بیماری را بگیرد. برای
مثال گاستریت حاد ناشی از داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی یا الکل ممکن است با
قطع مصرف این مواد تسکین یابد.
داروهای مورد استفاده برای درمان گاستریت عبارتند از:
داروهای از بین برنده هلیکوباکتر: برای بیماری هلیکوباکتر پیلوری در دستگاه گوارش،
پزشک ممکن است ترکیبی از آنتی بیوتیک ها مانند کلریترومایسین )بیاکسین( و
آموکسی سیلین یا مترونیدازول )فلگیل( را برای از بین بردن باکتری توصیه کند. مطمئن
شوید که نسخه کامل آنتی بیوتیک را معمو اال به مدت 7تا 14 روز مصرف می کنید.
داروهایی که تولید اسید را مسدود کرده و باعث بهبود می شوند: مهار کننده های پمپ
پروتون با مسدود کردن عملکرد قسمتهایی از سلولهای تولید کننده اسید ، اسید را کاهش
می دهند. این داروها شامل داروهای تجویزی و بدون نسخه امپرازول (Prilosec (،
النسوپرازول (Prevacid (، راپپرازول (Aciphex (، اسومپرازول (Nexium (، دکسلنزوپرازول
(Dexilant(و پانتوپرازول (Protonix (است. استفاده طوالنی مدت از مهار کننده های پمپ
پروتون، به ویژه در دوزهای باال، ممکن است خطر شکستگی لگن، مچ دست و ستون فقرات
را افزایش دهد. از پزشک خود بپرسید که آیا مکمل کلسیم می تواند این خطر را کاهش
دهد یا خیر.
داروهایی برای کاهش تولید اسید: مسدود کننده های اسید میزان اسید آزاد شده در
دستگاه گوارش را کاهش می دهد ، که درد گاستریت را تسکین داده و باعث بهبود می
شود. مسدود کننده های اسید که با نسخه یا بدون نسخه در دسترس هستند ، شامل
فاموتیدین (Pepcid (، سایمتیدین (HB Tagamet (و نیزاتیدین (AR Axid (هستند.